Hvorfor velge Romedal Regnskap AS?

Oppdatert på lover og regler

  • Årlig 4 - 6 kursdager i regi av enten NARF, Norges Bondelag, Økonomiforbundet, Skattebetalerforeningen e.a.
  • Abonnement på skattemeldinger og tidsskrifter fra NARF, Den Norske Revisorforening, Skattebetalerforeningen o.a.
  • Oppdatert via internett - se våre linker.

Lang erfaring 

  • Vi har til sammen over 100 års erfaring fra regnskap og skatt!

Allsidig bransjekunnskap

  • Vi tilstreber en aktiv dialog med kunden for å lære det særegne i hver bransje. Vi mener derfor at vi har gode bransjekunnskaper fra forskjellige næringer.

Våre samarbeidspartnere

  • Vi samarbeider med revisorer og advokater fra lokalmiljøet.

Kvalitet og effektivitet

  • Summen av disse fortrinn gjør oss i stand til å være en aktiv medspiller i den næringsdrivendes hverdag, og samtidig levere rådgivning og regnskap av høy kvalitet til en forsvarlig pris.