Romedal Regnskap AS: Remittering

  • Med direkte remittering slipper du det manuelle arbeidet med utbetaling av lønn og fakturabetaling. Det oppnås optimal likviditetsstyring ved at alle utbetalinger gjennomføres på forfallsdato, uten rentetap ved for tidlig eller for sen betaling.
  • Konteringsdata for de utførte transaksjonene sendes i retur fra BBS, slik at reskontroen kan oppdateres automatisk.